Reboot School

Tulevaisuuden oppimisympäristö -haastekilpailu

Reboot School

Tulevaisuuden oppimisympäristö -haastekilpailu

Tekes haastaa yhdessä koulujen ja oppilaitosten kanssa kehittäjät luomaan uusia ratkaisuja tulevaisuuden oppimiselle. Kilpailuun voivat osallistua Suomessa toimivat yritykset ja yritysryhmittymät. Kilpailu toteutetaan osana laajempaa Reboot Finland -kokonaisuutta, jossa 100-vuotias Suomi käynnistetään uudelleen digiaikaan.

Yhteiskehittäen

Kilpailu toteutetaan vaiheittaisena yhteiskehittämisprosessina hyödyntäen mm. hackathon-metodia, jossa ohjelmistoalan ammattilaiset eri toimialoilta kutsutaan ideoimaan uusia ratkaisuja eri tietolähteitä ja moderneja kehitysalustoja hyödyntäen (mm. IBM Bluemix). Kehittäjät sparraavat ideoita ja pilotoivat ratkaisuja todellisissa ympäristöissä yhteistyössä mukaan lähtevien koulujen ja oppilaitosten kanssa.

Ennakkoluulottomuus ja opiskelijalähtöisyys

Kilpailussa haetaan uusia ratkaisuja oppilaiden parempaan yksilölliseen kokonaisvaltaiseen kehittymiseen erilaisissa ympäristöissä mm. IoT:n mahdollisuuksia hyödyntäen. Ratkaisujen tulee olla uusia, pedagogiikka-lähtöisiä ja oppilaiden hyvinvoinnin huomioivia. Ratkaisut voivat sisältää myös valmiiksi kehitettyjä osia.

Kokonaisvaltaisuus ja vientikelpoisuus

Kilpailussa etsitään kansainvälisille markkinoille skaalautuvia, kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksittäisten teknologisten ratkaisujen sijaan.

Kilpailun järjestäjä Tekes tukee oppilaitoksia ja voi osallistua suunnittelukuluihin.

Yhteiskehittämisprosessin kuvaus
chart of the development process

Haasteet

Reboot School -hankkeiden teemat lähtevät aina koulujen ja oppilaitosten tarpeista, joihin yritykset haastetaan etsimään uusia ratkaisuja. Seuraavassa on esitetty jo käynnistyneiden yhteiskehittämishankkeiden teemat. Osaan hankkeista ehtii vielä mukaan, olethan pian yhteydessä, jos oppilaitoksenne tai kuntanne haluaisi osallistua yhteen tai useampaan alla olevaan hankkeeseen.

Haasteet ovat lähtöisin koulujen ja oppilaitosten tarpeista ja koskevat joko perusopetusta, lukiota tai ammatillista koulutusta tai kaikki näitä. Olemme aina kiinnostuneita uusista teemoista, ja kuulemme mielellämme, jos koulunne tai oppilaitoksenne haluaa esittää uuttaa teemaa seuraavalle yhteiskehittämishankkeelle. 

 

HAASTE 1 – Syrjäytymisen vähentämien – hyvinvoinnin tukeminen ja keskeyttämisen ehkäisy

Haasteella pyritään vastaamaan muun muassa seuraaviin kouluilta ja oppilaitoksilta nousseisiin tarpeisiin:

 • Läpäisyn tehostaminen
 • Keskeyttämisen ehkäisy
 • Opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tuki
 • Opiskelijan osallisuuden tukeminen 

 

HAASTE 2 – Kiusaamisen ehkäisy

Haasteella pyritään vastaamaan muun muassa seuraaviin kouluilta ja oppilaitoksilta nousseisiin tarpeisiin:

 • Kiusaamisen ehkäisy ja varhainen tunnistaminen
 • Sosiaalisessa mediassa tapahtuvan kiusaamisen tunnistaminen ja ehkäisy
 • Koulun ja vanhempien yhteistyön tiivistäminen
 • Teknologian ja kasvokkaisen kohtaamisen yhdistäminen

 

HAASTE 3 – Liikunnallisuuden edistäminen

Haasteella pyritään vastaamaan muun muassa seuraaviin kouluilta ja oppilaitoksilta nousseisiin tarpeisiin:

 • Liikunta osaksi koululaisten elämäntapaa, myös kouluympäristön ulkopuolella
 • Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen
 • Aktiivisuuden tukeminen
 • Kaikkien oppilaiden tavoittaminen
 • Tunti lisää liikuntaa –tavoitteen tukeminen

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät

Kerro kiinnostuksesta osallistua yhteiskehittämään yhtä tai useampaa haastetta. Otamme sinuun yhteyttä ja kerromme lisää yhteiskehittämisen mahdollisuuksista ja Tekesin tuesta kehitystyöhön kilpailun puitteissa. Halutessasi voit myös jättää pelkät yhteystietosi, mikäli haluat vain kuulla lisää kilpailusta.

Kerro kiinnostuksestasi tai jätä yhteystietosi

Yhteyshenkilöt

Ohjelmapäällikkö
Markku Heimburger

Huippuostajat-ohjelma, Tekes
p. 050 5577977
markku.heimburger(at)tekes.fi

Huippuostajat-ohjelman aktivaattori
Mia Toivanen

Owal Group Oy
p. 040 566 7536
mia(at)owalgroup.com