tekoalyaika banneri

Reboot Finland -tapahtumat ja muu action

Rebootit

Ensin haastamme nämä alat uudistumaan – ja lisää on tulossa.

 Reboot School

 Reboot Wellbeing and Health

Twitter


Finland defining the next 100 years – Katso video

Tee matka vuoden 2027 Suomeen. Kaikkia videossa esiintyviä teknologioita kehitetään jo täällä. Satavuotias Suomi näyttää maailmalle seuraavan 100 vuoden suunnan.

Mikä Reboot Finland?

Reboot Finland on työ- ja elinkeinoministeriön, Tekesin ja Finpron yhdessä käynnistämä lumipalloilmiö. Sen tuloksena jatkuvasti kasvava digiosaaminen uudistaa koko Suomen perusteellisesti.

Reboot Finland tarkoittaa konkreettisia tekoja, jossa arkielämän, yritystoiminnan ja julkisten palveluiden haasteita ratkotaan nopeasti, yhteisvoimin ja siksi paljon aikaisempaa tehokkaammin. Reboot Finlandin tavoitteena on toteuttaa vuoden 2017 aikana 100 konkreettista uudistavaa digitekoa, kuten hackathonia, ideakilpailua tai kampanjaa, jotka viitoittavat Suomen matkaa seuraavalle sadalle vuodelle.

Mitä hyötyä?

Reboot Finland käynnistää 100-vuotiaan Suomen uudelleen digitaaliseen aikaan. Suomi-neito päivitetään vientikuntoon ja digitaaliset ratkaisut helpottavat meidän jokaisen arkielämää – vauvasta vaariin. Voimme hoitaa pienen ihmisen lääkärikäynnin kotoa käsin ja iän karttuessa asua omassa kodissamme paljon nykyistä kauemmin. Tai keksitään kokonaan uusia tapoja hyödyntää avointa dataa ja myydään valmista tuotetta muuallekin maailmaan. Reboot Finlandin hyödyille korkeintaan mielikuvitus on rajana.

Hackathoneissa esimerkiksi kokoontuvat ohjelmistoalan ammattilaiset eri toimialoilta ideoimaan ja ratkaisemaan organisaatioiden innovaatioita hidastavia tekijöitä. Hyötyjä ovat muun muassa liiketoiminta- ja markkinatiedon lisääminen olemassa oleviin teknologioihin sekä uudet patentoitavat ratkaisut.

Reboot Finland -joukkue

Mukana myös